Solliciteer
online

Welkom bij Century Aluminum


Century Aluminum is een producent van primair aluminium en levert producten van de hoogste kwaliteit. Century is een beursgenoteerde onderneming en heeft wereldwijd rond de 1300 medewerkers. Er zijn vestigingen in de VS, IJsland en sinds 2012 een productielocatie in Vlissingen.


In juni 2012 heeft Century Aluminum de anodefabriek in Vlissingen aangekocht. De maximale productiecapaciteit van deze fabriek is 150.000 ton anoden per jaar. De anoden zullen worden verscheept naar IJsland, waar zij zullen worden gebruikt door de smelters in IJsland.


Veiligheid en milieu staan hoog op de agenda. Er is veel aandacht voor veilig werken en ook de impact op het milieu wordt constant gevolgd. Het doel is om “best in class” te zijn in de aluminium industrie. Er wordt met veel inzet voor gezorgd dat wordt voldaan aan alle wetten en reglementen op dit gebied.


Century Aluminum Vlissingen Operations biedt nieuwe werkgelegenheid in Zeeland. Wij zijn op zoek naar hoog gekwalificeerd personeel uit de regio. De organisatie wordt efficiënt opgezet en de medewerkers zullen meerdere rollen vervullen. Dit zorgt voor zinvol en uitdagend werk voor iedereen. Training is cruciaal voor ons succes en wij bieden al onze medewerkers dan ook continue opleiding aan.Anoden


Anoden zijn koolstof blokken die worden gebruikt als stroomgeleiders in het elektrolyseproces waarmee aluminium wordt geproduceerd. De grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van anoden zijn petroleumcokes, steenkoolteerpek en anoderesten. Deze grondstoffen worden samengevoegd na diverse bewerkingen en het mengsel wordt vervolgens in een mal tot de gewenste vorm getrild. Hierna wordt de anode gedurende twee weken gebakken tot een temperatuur van 1090 °C. De anode bezit nu de eigenschappen die voor de klant belangrijk zijn zoals dichtheid, geleidbaarheid en reactiviteit. Na het bakken wordt de anode verpakt en op transport gezet naar de klant.